وقتی اومدی يه دنيا اتفاقات قشنگ افتاد اما وقتی رفتی فقط يه اتفاق افتاد اتفاقی که بيشتر شبيه يه حادثه ی دردناک بود تو رفتی ....   شايد هنوزم رفتنت و باور نکردم مثه اون موقع ها که تو بودن منو باور نکردی ميدونی دلم ميخواست بهت بگم چقد چشات و دوست دارم دلم ميخواست بگم بهت شيفته ی نگاتم همون نگاه های بی تفاوت  دلم ميخواست دستات و بگيرم تو دستام تا گرمای وجودت و حس کنم  دلم ميخواست بوت کنم  ....... اما تو هيچ وقت نذاشتی يعنی نخواستی که من هيچ کدوم از اين کارارو بکنم  . ميدونی امشب خيلی بيشتر از ديشب دلم تنگ شده برات . ميدونم که اين اصلا اهميتی نداره برای تو بهم نخند !! هنوزم با شنيدن اسمت قلبم دگرگون ميشه هنوزم طنين صدای قشنگت تو فضای دلتنگ قلبم غوغا به پا ميکنه اما حيف با اينکه تو و يادت، تو و صدات هنوزم تو قلبمين ، قلبم يه چيزی کم داره .. اخ اگه بدونی درد دلتنگی چه درد بديه . ميدونم که ميدونی چی ميگم اخه تو خيلی با احساسی حتما درک ميکنی احساسمو .. يادته گفتم بهت ای کاش پرنده بودم تو گفتی اگه پرنده بودی که نميتونستی اس ام اس بفرستی منم گفتم عوضش ميتونستم رو شونه ها بشينم تو خنديدی .. ديدی اگه پرنده بودم بهتر بود ! الان نه ميتونم اس ام اس بفرستم برات نه ميتونم رو شونه هات بشينم . چقد ازت دورم ...  کاش ميشد بيای تو خوابم اخ چقد دوست دارم ببينمت حتی اگه شده برای يه لحظه  اما ميدونم که نميای . درد منم با اين کوچولو خاطراتی که گذاشتی برام سبک ميشه  يادته گفتی خاطره ها رو خود ادما ميسازن من گفتم نه ديگران خاطره ها رو ميسازن  اما حق با تو بود اگه تو برام خاطره ساخته بودی حتما با خودت ميبرديشون اما خوشحالم که خودم اين خاطره ها رو ساختم تا تو از من نگيريشون ..  چه سخت اومدی و چه اسون رفتی مثه همه که سخت ميان و اسون ميرن کاش منم ميتونستم برم اما ............ دلم ميخواد امشب پرواز کنم بيام پيشت انقد نگات کنم تا خوابم ببره  دوست دارم زل بزنم تو چشات بهت بگم عاشق نگاهتم چشمايی که هميشه از پشت عينک ديدمشون  من امشب پسر نازنازيه خودم و ميخوام اما اون اينجا نيست !! کی مياد؟؟ چه سوال خنده داری اون هيجوقت بر نميگرده اگه قرار بود برگرده هيچوقت نميرفت .......... اما رفت رفت رفت رفت رفت

ميدونم که نميای منم دلم ميخواد جايی باشی که خودت دوست داری اما از من نخواه که منم برم چون هيچ جا مثه اينجا ، جايی که عطر و بوی تو ، تو لحظه هام جاريه نميتونه بهم ارامش بده س ه ی ل به هيچ کس نگو که من ديوونتم شايد اشکام قبلا بهشون گفته باشه .... اخه خودمم از اشکام فهميدم که ديوونتم !!!!!!     

رسم تو رفتن است       

هرجا که ميخواهی برو  

اما من تو را در قلب خود

                        هميشه نگه خواهم داشت

هرجا که ميخواهی برو

                       بدان که از قلب من

پا بيرون نخواهی گذاشت .............

/ 0 نظر / 7 بازدید