تصميم بگير نترس !!!

ميدونم تاخير دارم .سعی ميکنم بفهمم چی ميگی اما اگه نتونستم خودت برام بگو ،اخه شنيدن فريادای بی صدا کار زياد اسونی نيست .من پر حرفم ديگه ؟؟ تو بلاگت ميبينمت. مردم برای موبايلشون کيف صورتی ميخرن ديگه سراغ مارو نميگيرن ،راستی به ديکتاتور گفتی که اون روز قبل از سلطان قلبم پيتزا با سس خورديم باز ،هنوزم نميتونه بخونه برامون ؟بهش گفتی که اون پسره ،فال فروشه چه جوری خوابش برده بود ؟ نمايشگاه رفتين باهم ؟؟ خوش گذشت ؟؟ همين ديگه تنها تنها دسته جمعی ميريد ميگرديد يادتون ميره سراغی بگيريد از ما .خيلی وقته نرفتم وبلاگ blogx.info ازش خبری ندارم  چطور مگه ؟؟ خوب چرا شما خودتون نميريد ببينيد بلاگش و ؟؟ . موضوع اينه که اصلا اين قضيه ربط چندانی نداره به رفتن يا نرفتن من .من اشتباه نکردم خودتم اينو خوب ميدونی. باران کجاست ؟؟ قبلا يه سری ميزد به مريم ناز اما چندوقته ازش خبری نيست اگه ديدينش بگيد بهش جاش تو کامنتام خاليه .تو ميگی من ديوونم خوب منم ميگم اره ديوونم چون فعلا ديوونگی رو ترجيح ميدم . تو خودت ميدونی چی ميخوای ؟؟. خوب من اگه جای تو بودم بين اين دوتا اونی رو انتخاب ميکردم که بيشتر ميشناختمش البته اينا همه بستگی داره به اين که تو از دوستی با اونا چی بخوای بقيه اش و برات ميل ميفرستم .تو که ميدونی من نميتونم . شايد خستم کنی اما نميتونی پشيمونم کنی اينو مطمئن باش . امروز تو چهار روزه شدی جوجو (تولدت مبارک ) . بستگی داره چی پيش بياد. aikido. اگه دوست داری بدونی چيه برو ببين . ۳۰نما خوش گذشت؟؟.تصميم گرفتم جوجه.  کار سختيه اما از پسش بر ميام ؛) . . .

دستان من نميتوانند،نه نميتوانند هرگز اين سيب را

                                                                         عادلانه تقسيم کنند .

تو به سهم خود فکر ميکنی . . .           

من به سهم تو .......

 

/ 0 نظر / 7 بازدید