تا حالا شده بعضی از نگاه ها دلت و قلقلک بده ؟؟؟؟؟!!!!!

اول عرض کنم که من برای کسی آف نذاشته بودم يه ادم بی کار که احتمالا دلش خيلی خوشه از طريق ايديه من براتون آف گذاشته.  من بی تقصيرم به خدا !!!!!    دوم اين که اگه ممبعد از اين با ايديه من براتون آف گذاشتن خواهشا بی گدار به اب نزنيد و باز نکنيد سايت و خواهشا اين کارو نکنيد چون من شرمنده ميشم کلی .......... 

نميدونم همزبونم که کدوم حرف تو رو ازرد

يا کدوم ترانه ی من تو رو مثل گلی پژمرد

نميدونم نميدونم که چی گفتم تو شنيدی 

چه خطايی سرزد از من که تو از من دل بريدی .......

نميدونم چرا امروز نوشتنم نمياد .،.،.،.،.،  بابای :(

/ 0 نظر / 18 بازدید